สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลัญลักษณ์

คำย่อของโรงเรียน
 ปธ.ว.

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน 
ขอบสีทอง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ความเจริญรุ่งเรือง
รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม