สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

          


"สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์

"สีเทาหมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา

"สีเหลือง-เทาหมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง