ภาพกิจกรรม

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
( จำนวน 9 รูป / ดู 215 ครั้ง )
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 "ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นภูเขาไฟ"
( จำนวน 19 รูป / ดู 432 ครั้ง )
โครงการค่ายสังคมศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 572 ครั้ง )
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
( จำนวน 35 รูป / ดู 495 ครั้ง )
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( จำนวน 36 รูป / ดู 475 ครั้ง )
กิจกรรมโพสดีมีสาระ
( จำนวน 4 รูป / ดู 210 ครั้ง )
โครงการปูกระเบื้องทางเดิน
( จำนวน 35 รูป / ดู 541 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( จำนวน 49 รูป / ดู 535 ครั้ง )
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
( จำนวน 48 รูป / ดู 431 ครั้ง )
พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๔
( จำนวน 0 รูป / ดู 339 ครั้ง )
ตำนาน...วันแม่ ที่ลูกควรรู้
( จำนวน 0 รูป / ดู 375 ครั้ง )
บิณฑบาต ณ วัดจินดาราม บ้านผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
( จำนวน 0 รูป / ดู 810 ครั้ง )