ภาพกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นการผ่อนคลายกายและจิตจากความเครียด และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีใจเกื้อกูล สงบร่มเย็น จัดขึ้นในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,14:35   อ่าน 1106 ครั้ง