ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโพสดีมีสาระ
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมโพสดีมีสาระ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดดี ทำดี และใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,15:23   อ่าน 369 ครั้ง