ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอีงกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ระหวางวันที่ ๗-๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,16:06   อ่าน 950 ครั้ง