ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 "ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นภูเขาไฟ"
โรงเรียนยปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง เข้าร่วมงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 "ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นภูเขาไฟ" ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ลงทะเบียนร่วมเข้าชมนิทรรศการโรงเรียน
กิจกรรมปิดงานมหกรรมทักษะวิชาการ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
อันดับการแข่งขัน ปติมากรรมลอยตัว ม.ต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.ต้น
กิจกรรมการแข่งขันปฏิมากรรมลอยตัว ม.ปลาย
คณะผู้บริหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหนังสือทำมือเล่มเล็ก ม.ต้น
กิจกรรมการประกวดแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.ต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชากวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.ต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวาดภาพสีโปสเตอร์ ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2563,10:53   อ่าน 774 ครั้ง