ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการติว วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
กิจกรรมการติว วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการ
กิจกรรมการติว วิชาภาษาอังกฤษ ม.6
นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
กิจกรรมติว วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
กิจกรรมติว วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2563,11:20   อ่าน 364 ครั้ง