ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อแสดงการผลการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 483) 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน (อ่าน 303) 13 พ.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 297) 24 เม.ย. 64
ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ถวายเพล (อ่าน 404) 04 ม.ค. 64
รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 847) 20 ส.ค. 63
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 325) 04 มิ.ย. 63
แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก (อ่าน 915) 07 เม.ย. 63
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19 (อ่าน 335) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ (อ่าน 294) 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (อ่าน 270) 26 มี.ค. 63
วิธีการป้องกัน รับมือ "ไวรัสโคโรน่า" COVID-19 (อ่าน 338) 19 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาบาลี อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2563 (อ่าน 352) 03 ก.พ. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกันทุกๆรูปครับ (อ่าน 255) 20 ธ.ค. 62
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรงปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (อ่าน 242) 26 ม.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ถวายความรู้นิสิต ปี 2 (อ่าน 233) 26 ม.ค. 60
กิจกรรมส่งเสริมความมีวินัย (อ่าน 240) 26 ม.ค. 61
ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ศึกษาดูงานที่ประเทศกำพูชา (อ่าน 246) 26 ม.ค. 62
อนุโมทนานางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาด ถวายความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 423) 26 ม.ค. 63
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กราบนมัสการผู้จัดการโรงเรียน (อ่าน 452) 26 ม.ค. 63
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 238) 08 ธ.ค. 62
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (อ่าน 300) 26 ม.ค. 63
พิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 217) 25 ม.ค. 63
เสื้อจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (อ่าน 226) 25 ม.ค. 61
ปรับพื้นที่สำหรับพักและฉันน้ำชากาแฟ (อ่าน 214) 25 ม.ค. 62
โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 222) 25 ธ.ค. 62
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 23 (อ่าน 272) 19 ธ.ค. 62
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (อ่าน 238) 24 ม.ค. 63
เดินด้วยเท้าก้าว ก้าวด้วยบุญ จาริกบุญ จาริกธรรม (อ่าน 260) 21 ม.ค. 61
กิจกรรมภายในกุฏิ (อ่าน 226) 21 ม.ค. 61
สวนผักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามเณรเเละคุณครูช่วยกันปลูกเเละดูเเล (อ่าน 269) 17 ธ.ค. 62
นัดรวมตัวสามเณรที่ได้เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 243) 17 ธ.ค. 62
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อ่าน 424) 22 พ.ย. 62
แบบประเมินครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 398) 18 ก.ย. 61
ผู้จัดการภาคอาวุโส นายจีรานุวัฒน์ ดิษฐ์วัฒนกูล บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถวายเพล (อ่าน 390) 05 ก.ย. 61
พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม (อ่าน 383) 04 ก.ย. 61
พิธีสามีจิกรรมผู้จัดการโรงเรียน (อ่าน 1176) 26 ก.ค. 59
กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาและพิธีมอบโล่พระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น วัน (อ่าน 1596) 26 ก.ค. 59
อบมรมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ 17 - 19 ก.ค. 56 (อ่าน 1896) 15 ก.ค. 56
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2455) 05 ก.ค. 56
โครงการป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 2155) 03 ก.ค. 56