คลิปวีดีโอโรงเรียน
วีดิทัศน์นำเสนอ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๑๑ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 63