คลิปวีดีโอโรงเรียน
วีดิทัศน์นำเสนอ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 577) 24 ม.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ (อ่าน 890) 24 ม.ค. 63
เดินธุดงค์จากวัดสะเดา สู่วัดพลับพลา อำเภอพลับพลาชัย (อ่าน 893) 17 ม.ค. 61
เณรน้อยเดินธุงดงค์ผ่านเส้นทางที่มีลูกรัง เพื่อฝึกความอดทน (อ่าน 1037) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินธุดงค์สู่สวนพ่อเอี่ยมพุทธเกษตร (อ่าน 750) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทางที่เดินคนเดียว) (อ่าน 586) 17 ม.ค. 61
สาธิตวิธีกางเต็นท์ เก็บเต็นท์ปฏิบัติธรรม (อ่าน 1096) 17 ม.ค. 61
พระมงคลสุตกิจ (อ่าน 1378) 19 ส.ค. 59
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (คำถามผิดถูก) ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 (อ่าน 1142) 03 ส.ค. 59
วัดจินดาราราม ผไทรินทร์ ความละเอียด 2k (อ่าน 923) 26 ก.ค. 59
The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne (อ่าน 893) 09 มิ.ย. 59
อาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 909) 09 มิ.ย. 59
สปอตงานสวดมนต์ข้ามปี ปี 2558 (อ่าน 1294) 18 ธ.ค. 57
กิจกรรมแม่สุดท้าย (อ่าน 1544) 26 ส.ค. 56
คำว่าแม่ (อ่าน 1666) 26 ส.ค. 56
บรรยายแม่ (อ่าน 1671) 26 ส.ค. 56
วันแม่ปี2556 (อ่าน 1521) 26 ส.ค. 56
ปิดทองหลังพระ (อ่าน 1546) 12 ก.ค. 56
เพลงหนังสือรุ่น (อ่าน 1352) 12 ก.ค. 56
รอยไม้เรี่ยว (อ่าน 1094) 12 ก.ค. 56
เพลงไหว้ครู (อ่าน 1203) 12 ก.ค. 56
Love (อ่าน 1083) 12 ก.ค. 56
นักสู้ครูไทย (อ่าน 1183) 12 ก.ค. 56
บูชาครู (อ่าน 1016) 12 ก.ค. 56
คุณครูกระดาษทราย (อ่าน 1076) 10 ก.ค. 56
รักหวานวันวาเลนไทน์ (อ่าน 1051) 10 ก.ค. 56
คุณครูของเรา (อ่าน 1046) 10 ก.ค. 56
แม่พิมพ์ของชาติ (อ่าน 1058) 10 ก.ค. 56
ครูในดวงใจ (อ่าน 1065) 10 ก.ค. 56
มาร์ชโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา (อ่าน 1047) 10 ก.ค. 56
MV เพลงรางวัลของครู (อ่าน 1330) 10 ก.ค. 56
MV พระคุณที่สาม (อ่าน 1054) 10 ก.ค. 56
มาร์ชโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา (อ่าน 1047) 10 ก.ค. 56
นกขมิ้นหญิง (อ่าน 1043) 10 ก.ค. 56
นกขมิ้นชาย (อ่าน 1051) 08 ก.ค. 56
มาร์ชโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา (อ่าน 1073) 08 ก.ค. 56
งานวันแม่ ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 997) 08 ก.ค. 56
โครงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1230) 08 ก.ค. 56
นำเสนอแม่ ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 1029) 08 ก.ค. 56
คำสอนพ่อ (อ่าน 1036) 08 ก.ค. 56