เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ภาพหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 455 2 พระมหาวิเชียร คุณธาโร 24 พ.ค. 2561,10:10
เปิดเทอมปีการศึกษา 2561 422 10 พระมหาวิเชียร คุณธาโร 22 พ.ค. 2561,12:30
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2554 114 0 พระมหาวิเชียร คุณธาโร 02 เม.ย. 2564,14:09
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2554 100 0 พระมหาวิเชียร คุณธาโร 02 เม.ย. 2564,14:05
ประวัติของฉัน 140 0 ส.ณ. ธนาทิป กล่าวรัมย์ 22 ก.ย. 2563,13:04
ประวัติพระพุทธเจ้า 169 0 สามเณรไกรวิชญ์ 15 ก.ค. 2563,13:49
สามเณรเชิดเกียรติ วุฒิศิลป์ 152 0 สามเณรเชิดเกียรติ 15 ก.ค. 2563,13:47
สามเณรอาออม 136 0 สามเณรนำโชค 15 ก.ค. 2563,13:46
สามเณรศุภสิทธฺื เกษไธสง 121 0 สามเณรศุภสิทธฺื เกษไะสง 15 ก.ค. 2563,13:46
สวัสดีครับ5556 147 0 สามเณรสิทธินนท์ 15 ก.ค. 2563,13:44
สามเณรศุภสิทธฺื เกษไธสง 97 0 สามเณรศุภสิทธฺื เกษไะสง 15 ก.ค. 2563,13:42
รวย 88 0 ส.ณ.ทรงยศ 15 ก.ค. 2563,13:29
ทำไร 94 0 สามเณรไกรวิชญ์ 15 ก.ค. 2563,13:28
สวัดดดี 81 0 สามเณรกิตติคุณ 14 ก.ค. 2563,10:04
รวย 83 0 ส.ณ.ทรงยศ 14 ก.ค. 2563,10:03
สวัสดีครับ 96 0 สามเณรสิทธินนท์ 14 ก.ค. 2563,10:00
สวัสดี555 83 0 ส.ณ.ชาญชัย 14 ก.ค. 2563,10:00
สามเณรศุภสิทธฺื เกษไธสง 97 3 สามเณรศุภสิทธฺื เกษไะสง 14 ก.ค. 2563,09:58
สามเณรอาออม 93 4 สามเณรนำโชค 14 ก.ค. 2563,09:53
สวัสดี 87 1 สามเณรเชิดเกียรติ 14 ก.ค. 2563,09:46
สวัดดีเพื่อน 96 2 สามเณรไกรวิชญ์ 14 ก.ค. 2563,09:40
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 106 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:25
หลักสูตร การพัฒนาสื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนปฐมวัย 99 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:24
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน (IS) เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ 99 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:23
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก 102 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:21
หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 94 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:19
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 91 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:18
การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 98 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:14
แบบการประเมินให้ข้าราชการครู 94 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:13
การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครู 81 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:12
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 81 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:11
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 83 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:11
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 86 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:10
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 82 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:09
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 90 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:08
หลักสูตร ป.บัณฑิต 83 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:08
สถาบันคุรุพัฒนาคุรุสภา 88 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:07
หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 91 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:02
หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 93 0 killermask 21 มี.ค. 2563,23:58
การทดสอบประเมินครู 84 0 killermask 21 มี.ค. 2563,23:57