เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ภาพหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 624 2 พระมหาวิเชียร คุณธาโร 24 พ.ค. 2561,10:10
เปิดเทอมปีการศึกษา 2561 574 10 พระมหาวิเชียร คุณธาโร 22 พ.ค. 2561,12:30
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2554 278 0 พระมหาวิเชียร คุณธาโร 02 เม.ย. 2564,14:09
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2554 255 0 พระมหาวิเชียร คุณธาโร 02 เม.ย. 2564,14:05
ประวัติของฉัน 292 0 ส.ณ. ธนาทิป กล่าวรัมย์ 22 ก.ย. 2563,13:04
ประวัติพระพุทธเจ้า 316 0 สามเณรไกรวิชญ์ 15 ก.ค. 2563,13:49
สามเณรเชิดเกียรติ วุฒิศิลป์ 304 0 สามเณรเชิดเกียรติ 15 ก.ค. 2563,13:47
สามเณรอาออม 294 0 สามเณรนำโชค 15 ก.ค. 2563,13:46
สามเณรศุภสิทธฺื เกษไธสง 274 0 สามเณรศุภสิทธฺื เกษไะสง 15 ก.ค. 2563,13:46
สวัสดีครับ5556 303 0 สามเณรสิทธินนท์ 15 ก.ค. 2563,13:44
สามเณรศุภสิทธฺื เกษไธสง 206 0 สามเณรศุภสิทธฺื เกษไะสง 15 ก.ค. 2563,13:42
รวย 192 0 ส.ณ.ทรงยศ 15 ก.ค. 2563,13:29
ทำไร 199 0 สามเณรไกรวิชญ์ 15 ก.ค. 2563,13:28
สวัดดดี 187 0 สามเณรกิตติคุณ 14 ก.ค. 2563,10:04
รวย 192 0 ส.ณ.ทรงยศ 14 ก.ค. 2563,10:03
สวัสดีครับ 203 0 สามเณรสิทธินนท์ 14 ก.ค. 2563,10:00
สวัสดี555 188 0 ส.ณ.ชาญชัย 14 ก.ค. 2563,10:00
สามเณรศุภสิทธฺื เกษไธสง 208 3 สามเณรศุภสิทธฺื เกษไะสง 14 ก.ค. 2563,09:58
สามเณรอาออม 200 4 สามเณรนำโชค 14 ก.ค. 2563,09:53
สวัสดี 193 1 สามเณรเชิดเกียรติ 14 ก.ค. 2563,09:46
สวัดดีเพื่อน 202 2 สามเณรไกรวิชญ์ 14 ก.ค. 2563,09:40
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู 218 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:25
หลักสูตร การพัฒนาสื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนปฐมวัย 209 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:24
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน (IS) เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ 209 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:23
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุก 212 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:21
หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 208 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:19
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน 197 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:18
การประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครู 205 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:14
แบบการประเมินให้ข้าราชการครู 197 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:13
การประเมินผลการเรียนรู้ข้าราชการครู 185 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:12
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู 185 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:11
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู 192 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:11
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 198 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:10
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 191 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:09
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 199 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:08
หลักสูตร ป.บัณฑิต 180 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:08
สถาบันคุรุพัฒนาคุรุสภา 190 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:07
หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 192 0 killermask 22 มี.ค. 2563,00:02
หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 209 0 killermask 21 มี.ค. 2563,23:58
การทดสอบประเมินครู 193 0 killermask 21 มี.ค. 2563,23:57