ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ถวายพรพระ) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : สามเณรมนสิทธิ์ เข็มรัตร
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:29   อ่าน 1085 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ถวายพรพระ) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : สามเณรวสันต์ คะเรรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:28   อ่าน 1075 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ถวายพรพระ) ระดับจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักเรียน : สามเณรฉัตรมงคล ชำรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:27   อ่าน 1066 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรโกเมนทร์ พนุมรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:25   อ่าน 1065 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรนัทธพงษ์ ชำมะลี
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:24   อ่าน 1090 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสอบวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : พระประยงค์ แพงรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:22   อ่าน 1048 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรทรงพล โชคเหมาะ
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:21   อ่าน 1101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาสุขศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรภูภา ปะรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:20   อ่าน 1083 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาภาษาบาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรอนันต์ คงทรัพย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:19   อ่าน 1056 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : สามเณรอเนกลาภ ประตูชัย
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2556,14:17   อ่าน 1082 ครั้ง